Dofinansowanie ze środków
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Wartość dofinansowania wynosi: 24 800,00 zł
Wartość całego projektu: 31 000,00 zł brutto